Cennik

Cennik obowiązuje od 01.04.2023r.

  Miejsca w pokoju 1-2 osobowym Miejsca w pokoju 3-6 osobowym Miejsca w pokoju wieloosobowym
Dzieci i młodzież szkolna i akademicka, pracownicy oświatowi (także emerytowani), opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i studenckiej 35 28 24
Pozostałe osoby 39 33 29
Dzieci do lat 3 korzystające ze wspólnego łóżka z opiekunem bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie


Powyższe ceny są cenami brutto .     

   § 2. 1. Członkowie PTSM legitymujący się ważną legitymacją PTSM mają prawo skorzystać z 20% zniżki od stawki podstawowej.
2. Posiadacze Złotej Odznaki PTSM lub Odznaki w stopniu złotym „Zasłużony Działacz Turystyki” mają prawo do 50% zniżki od stawki podstawowej.
3. Ceny za nocleg dłuższy niż 3 dni mogą być zmniejszone przez wychowawcę Schroniska do 20% w stosunku do cen ustalonych w § 1, po uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
4. W okresie od 1 września do 20 grudnia i od 1 marca do 20 kwietnia może być stosowana przez wychowawcę Schroniska zniżka posezonowa w wysokości do 25% od ceny ustalonej w § 1, po uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. 5. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek przysługuje tylko jedna najkorzystniejsza zniżka.

   § 3. 1. W przypadku braku miejsc opłata za nocleg przygotowany na doraźnym posłaniu zastępczym (łóżko polowe, materac) wynosi 50% stawki podstawowej określonej w § 1 za miejsca w pokoju wieloosobowym.
2. Opłata za korzystanie ze Schroniska w ciągu dnia od godz. 10.00 – 17.00 wynosi 6 zł od osoby.

  1. Wszystkie osoby korzystające z noclegu w Schronisku zobowiązane są do korzystania z własnej lub wypożyczonej bielizny pościelowej.
2. Niezależnie od opłat za nocleg osoby korzystające z bielizny pościelowej Schroniska ponoszą jednorazową opłatę w wysokości 12 zł.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 obowiązuje również przy każdorazowej wymianie bielizny pościelowej.

  Podstawa prawna: Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego