Jesteśmy placówką oświatową całoroczną,
naszym celem jest rozwój turystyki jako aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży szkolnej poprzez:
- udzielanie tanich noclegów,
- udostępnianie pomieszczeń i sprzętu sportowego w ciągu dnia tzw. "pobyty dzienne",
- pomoc w organizacji imprez o charakterze turystycznym,
- udzielanie informacji turystycznej
                  

KONTAKT

Dukla Rynek 9
tel: 13 43 30 886
66 44 074 54
ptsm@schronisko-dukla.pl