X Powiatowy Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny

"POWIAT KROŚNIEŃSKI - MOJA MAŁA OJCZYZNA"REGULAMIN KONKURSU


I. ORGANIZATOR

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
Starostwo Powiatowe w Krośnie
PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.

III. CELE KONKURSU:

- upowszechnienie walorów turystyczno - krajoznawczych regionu krośnieńskiego,
- rozbudzenie zainteresowania regionem krośnieńskim,
- inspirowanie do kształtowania umiejętności dostrzegania rzeczy ciekawych, godnych zapamiętania,
- rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody i jej niepowtarzalnych zjawisk.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wiedzę merytoryczną o regionie w aspekcie geograficznym, historycznym i przyrodniczym.


V. ZALECANA LITERATURA

Literatura: Przewodniki turystyczne opisujące "konkursowy" teren
Mapy powiatu krośnieńskiego
Bieżące informacje na temat powiatu krośnieńskiego z prasy i mediów.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

* Konkurs organizowany przez Komisję Konkursową jest wieloetapowy.
* Szkoły biorące udział w Konkursie mogą we własnym zakresie przeprowadzić eliminacje.
* O przystąpieniu do konkursu szkoły poinformują organizatorów do 24 marca 2020r. W informacji należy podać dane biorących w nim udział uczniów oraz ich opiekuna.
* Do Konkursu każda szkoła może wyłonić do trzech reprezentantów.
* Część eliminacyjna konkursu zostanie zorganizowany w formie testu zawierającego 30 pytań.
* Czas pisania testu przewidywany jest na 30 minut.
* Po zakończeniu części eliminacyjnej, następuje przerwa, po której nastąpi druga część w formie turnieju.
Na zakończenie przewodniczący Komisji Konkursowej ogłosi wyniki konkursu oraz wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

* W przerwie konkursu odbędzie się zwiedzanie wystaw w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli.

VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu do 24 marca br.
Konkurs odbędzie się 26 marca 2020 r., godz. 9.00

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli - Dukla, Rynek 9


IX. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu oraz nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.

X. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU

- ptsm@schronisko-dukla.pl
- tel. 66 44 074 54

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.

2. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory do pisania.

Ziemia Krośnieńska w obiektywie
stat4u
-->
Copyright by    *  AIR SKWARA   *  2010 - 2020.